Tollare valpar

Tollare valpar

Ivriga Mollie

I-kullPosted by chroje Sun, April 03, 2016 08:28:42
Född: 20160315
PRA-prcd, Hereditärt fri
DE-Hereditärt fri
HD-C
ED-UA
Karlstad

Godkänt Anlagsprov Viltspår
1:a pris Ökl Viltspår
Uppflyttning Lydnad Startklass
Genomförd BPH m skott